Gratis bodycheck!
Direct aanvragen

Bel mij
06-30537743

Mail mij
info@totally4you.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring Totally4you

1. Het gebruik van klantinformatie
Uw persoonlijke gegevens die u verplicht of optioneel kunt of moet invullen op onze website hebben wij nodig voor het reageren op uw vraag of opmerking. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn daar voorbeelden van. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor elektronische communicatie tussen Totally4you en u.
De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de database van Totally4you. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet.


2. Opslag van de informatie
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde database. Periodiek zullen deze gegevens geschoond worden en oude gegevens worden verwijderd. Bij vragen over de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op onze website. U zult dan zo spoedig mogelijk de door ons geregistreerde informatie ontvangen. Voor zover uw klantinformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde communicatiekanaal hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen, zullen de gegevens worden verwijderd.


3. Informatieverstrekking aan derden
Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhandeld noch verhuurd aan derde personen, instantie of organisaties.


4. Uitzondering met betrekking tot informatieverstrekking aan derden
Herbalife International is, op contractuele basis, gerechtigd tot het opvragen van persoonsgegevens van klanten van Onafhankelijke Herbalife Distributeurs. Dit gebeurt bij hoge uitzondering en op incidentele basis. Bij een voorkomen zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.


5. Uw toestemming
Door gebruik te maken van onze website en nieuwsbrief gaat u akkoord met het door ons verzamelen van gegevens en gebruik hiervan op de hierboven beschreven manier.


6. Wijzigingen
Wijzigingen van de Privacy beleid worden duidelijk kenbaar gemaakt op onze website.

Privacybeleid oktober 2020 – Totally4you - onafhankelijk Herbalife distributeur

Deel deze pagina

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief vol leuke tips en recepten